Tergeo Power Cleaner – Sterk geconcentreerd beton en steen reinigingsmiddel voor zware vervuiling

Tergeo Power Cleaner is een industriële, zuurvrije, sterk geconcentreerde allesreiniger speciaal ontwikkeld voor het reinigen en ontvetten van sterk vervuilde oppervlakken. Te gebruiken op beton, steen, metselwerk en hout.

Tergeo Power Cleaner herstelt de pH waarde van steen en beton. Zo is de ondergrond in een optimale staat voor een impregneer behandeling.

tergeo, tergeo power, reinigingsmiddel, beton schoonmaken, steen schoonmaken, reinigen beton, reinigen steen, industriële reiniger, ontvetter

Tergeo Power Cleaner – Industriële reiniger voor olie en vetten

Voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken die zwaar vervuild zijn met olie en vetten.

Verwijdert de zwaarste vervuiling. Ultieme reiniger voor het ontvetten van motoren, verwijdert roet en brandschade, ingebrand vet op kookplaten en ovens. Maar ook verwijdert het vliegen op auto’s.

TERGEO POWER CLEANER

Voor het reinigen en ontvetten van terrassen, gevels, granol muren, metselwerk, kozijnen, wanden, vloeren, motoren, machines, machineonderdelen, ovens, BBQ’s, velgen, boten en tuinmeubelen.

Verwijdert zware vervuiling van vetten en olien.

Gebruik

Let op: Tergeo Power Cleaner is een zeer sterk reiniginsmiddel en dient altijd verdunt aangebracht te worden. Dosering bepalen afhankelijk van de mate en aard van de vervuiling. 3% voor normaal vervuilde oppervlakken, tot 20% voor zwaar vervuilde oppervlakken.

Power Cleaner aanbrengen met spons, dweil of schrobber. Laat het reinigingsmiddel vervolgens enkele minuten intrekken. Schrob moeiteloos het vuil weg. Spoel goed na met water.

Productbeschrijving Tergeo Power Cleaner is een zeer sterk, sterk geconcentreerde vet en olie reiniger van industriële kwaliteit. Uitermate geschikt voor het diep reinigen van steen, beton, metselwerk, hout en metaal.
Reinigen en ontvetten Verwijdert zware aanslag van oliën en vetten.
Basis Alkalisch (pH 13)
Toepassingen
 • Beton, cement
 • Steen, baksteen, klinkers
 • Voegen en tegels
 • Keramische vloeren
 • Terrazzo, graniet
 • Natuursteen, zandsteen
 • Hout
levensduur NVT
Voordelen
 • Veilig te gebruiken op steen en beton
 • Verwijdert zware vervuiling
 • Hersteld de pH waarde
 • Geurloos
 • Niet corrosief
 • Industriële kwaliteit
 • Sterk geconcentreerd
Greenseal Eco vriendelijke oplossing Tergeo Power Cleaner is een professioneel alkalisch en duurzaam reinigingsmiddel voor het verwijderen van vet en olie
Dosering Tergeo Power Cleaner Normaal vervuilde oppervlakken: 2%
Sterk vervuilde oppervlakken 4%

Test de reiniger voor gebruik op een onopvallende plaats.

Laat Tergeo Power enkele minuten inwerken, zonder het product op te laten drogen. De vervuiling verder verwijderen met een schrobber of hoge drukspuit. Naspoelen met een grote hoeveelheid schoon water. Indien nodig de behandeling herhalen.

Tergeo Pro Cleaner is geschikt voor het reinigen van alle natuurlijke en gemaakte steensoorten.

Enkele toepassingsvoorbeelden;

 • Terrassen van steen en beton
 • Gevels en metselwerk
 • Natuursteen zoals marmer, graniet, travertijn, leisteen etc
 • Wanden en vloeren
 • Geverfde kozijnen
 • Tuintegels – beton tegels
 • Bestrating

Dosering advies Tergeo Power Cleaner

 • Normale vervuiling: 150 ml tot 200 ml doseren op 5 liter water (3% – 4%).
 • Sterke vervuiling: 250 ml tot 500 ml doseren op 5 liter water (5% – 10%).
 • Zware vervuiling: 500 ml tot 1 liter doseren op 5 liter water (14% – 20%).

Test de reiniger voor gebruik op een onopvallende plaats. 

Laat Tergeo Power enkele minuten inwerken, zonder het product op te laten drogen. De vervuiling verder verwijderen met een schrobber of hogedrukspuit. Naspoelen met een grote hoeveelheid schoon water. Indien nodig de behandeling herhalen.

Gelekt / gemorst product direct opnemen om materiële schade te vermijden

Bevat Kaliumhydroxide. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Draag oogbescherming, beschermende handschoenen, beschermende kleding, gelaatsbescherming.

UN3266

NA INSLIKKEN: De mond spoelen – GEEN braken opwekken.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen / afdouchen. 

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 

Gelekt / gemorst product direct opnemen om materiële schade te vermijden. 

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.